Beijer Tech koncernens koncept

Beijer Tech består av en grupp erbjudandekoncept med målsättning att öka produktiviteten och konkurrenskraften inom industrin. Varje dag löser vi stora och små problem tack vare kompetens och kontakter i världsklass.