2022-06-01

Norspray expanderar i Norge

Norspray expanderar i Norge

Norspray har idag förvärvat 100% av aktierna i Norserv. Norserv tillhandahåller produkter och service för behandling av ytskikt, exempelvis för passivt brandskydd, UHT-pumpar för borttagning av beläggning mm.

Bolaget är, precis som Norspray, lokaliserat i Stavanger och har 3 anställda. Omsättningen är 6 M NOK. Norspray och Norserv kommer flytta ihop i samma lokaler och genom förvärvet får Norspray tillgång till en serviceavdelning och korsförsäljning.

I februari i år gjordes ytterligare ett förvärv då Norspray förvärvade förvärvade Airex via ett inkråmsavtal. Airex har patent på Heatbox, en luft- och explosionssäker transportväska som säljs till off-shore industrin för sina säkra egenskaper. Genom förvärvet breddar Norspray sitt produktutbud ytterligare.

För ytterligare information:

VD Norspray, Roar Bratene.

Staffan Johansson

VD Beijer Tech

2022-06-01

To homepage