2022-02-03

Beijer Tech förvärvar Mountpac AB

Beijer Tech har idag förvärvat majoriteten av Mountpac AB, en tillverkare och leverantör av kundanpassade komponenter i olika material.

Mountpac grundades 2001 som ett monterings- och packningsföretag. Genom ett stort kundfokus och lyhördhet har bolaget sedan dess utvecklats till en helhetsleverantör med djupgående kundsamarbeten. Via egen plåttillverkning och en bred leverantörsbas bistår Mountpac sina kunder med allt från enstaka kundanpassade stansdetaljer till komplexa produkter, ofta med ett helhetsansvar från konstruktion till packning och distribution. Mountpac har 16 anställda i Hillerstorp och omsätter cirka 50 Mkr med god lönsamhet.

 

Förvärvet är i linje med Beijer Almas modell för värdeskapande förvärv och Beijer Techs strategi att förvärva lönsamma bolag i attraktiva nischer med god tillväxtpotential och hög förädlingsgrad.

 

”Genom sin kundfokuserade strategi och flexibilitet har Mountpac uppvisat lönsam tillväxt under lång tid och etablerat en långvarig relation med sina kunder. Bolagets nischade karaktär, attraktiva tillväxt och kundnära dialog ligger väl i linje med vår förvärvsstrategi. Jag ser därför fram emot att fortsätta att utveckla Mountpac tillsammans med minoritetsägarna”, säger Staffan Johansson, vd för Beijer Tech.

 

”Vi är glada över att ha fått in Beijer Tech som en långsiktigt industriell ägare. Vi ser framemot att fortsätta växa vår affär i en decentraliserad struktur med stöd av Beijer Techs nätverk, kompetens och förmåga att investera för lönsam tillväxt”, säger Samuel Wärnelöv, vd för Mountpac.

 

I transaktionen förvärvar Beijer Tech 85 procent av aktierna i Mountpac samt 100 procent av aktierna i Mountpac Fastigheter AB. Båda transaktionerna sker med tillträde idag. De tre tidigare ägarna kommer att vara kvar som operativa minoritetsägare efter transaktionen för att fortsätta utveckla bolaget. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv inverkan på Beijer Almas resultat per aktie.

För ytterligare information:

Vd och koncernchef Beijer Alma, Henrik Perbeck, 018-15 71 60

Om Beijer Alma AB

Beijer Alma AB är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable som är en av Europas största tillverkare av specialkabel och Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel och tillverkning i nordiska nischbranscher.

Beijer Alma är noterat på NASDAQ Stockholm Mid Cap-lista.

Bifogade filer

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech förvärvar Mountpac AB

Till startsidan