2021-04-12

Beijer Tech förvärvar Noxon

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag förvärvat 100% av aktierna i Noxon AB från MVI.

Noxon tillhandahåller dekantercentrifuger, polymermaskiner, styrsystem och kompletterande service för vattenrening inom en mängd applikationer. Kunderna återfinns framför allt inom kommunala avloppsreningsverk men även i andra industrier såsom fiskeindustrin, återvinning, kemiska industrier, pappersindustri och olja & gas. Huvudmarknader är Sverige, Finland, Norge och Polen. Bolaget har 38 anställda och omsätter cirka 70 Mkr med god lönsamhet. Noxon kommer ingå i Beijer Techs affärsområde Flödesteknik.Beijer Techs vd Staffan Johansson kommenterar affären ”Genom förvärvet av Noxon fortsätter vi vår satsning inom Flödesteknik med nya produkter och kundsegment såsom vattenreningsverk. Bolaget har en attraktiv mix av maskinförsäljning och eftermarknad med en stark marknadsposition i Norden inom sin nisch.”

Noxons vd, Jens Johansson kommenterar affären ”För oss i Noxon känns det inspirerande att samarbeta med Beijer Tech som industriell ägare för att utveckla bolaget framöver.”

MVIs Partner, Stefan Karlsson, kommenterar affären ”MVI är stolta över den utveckling som Noxon haft under den tid som MVI ägt bolaget. Vi bedömer att Beijer Tech är helt rätt ägare för bolagets framtida utveckling.”

Beijer Almas vd Henrik Perbeck kommenterar affären ”Beijer Techs fortsätter sin strategi att förvärva bra bolag inom affärsområdet Flödesteknik med en allt ökad förädlingsgrad”.

Till startsidan