Nyheter

Fredrik Hedman har utsetts till ny VD för Lundgrens Sverige AB.
Lundgrens Sverige är Beijer Techs största verksamhet med en omsättning på ca 360 MSEK.
Fredrik har en gedigen och lång karriär inom Lundgrens där han tidigare har arbetat som bl.a. försäljningschef och platschef. Han ersätter Staffan Johansson som nu är VD för Beijer Tech koncernen.

Fredrik tillträder som VD 1/1 2021.

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag ingått avtal om att förvärva 75% av aktierna i INUinvest AB, bestående av INUstyr med systerbolag.

INUstyr är verksamma inom fastighetsautomation och erbjuder energieffektiva lösningar för offentliga och privata kunder i Sverige. Genom systemintegration och samordning fokuserar företaget på helhetslösningar för inomhusmiljö - främst i kommersiella och specialfastigheter. Bolagsgruppen omsätter cirka 110 Mkr med god lönsamhet.

Beijer Techs vd Staffan Johansson kommenterar affären ”Förvärvet av INUstyr är en viktig milstolpe för Beijer Tech. Bolaget är välskött, nischat och med en mycket stark marknadsposition. Jag är glad över att vi genomfört detta förvärv som vi ser som ett nytt spännande område inom Beijer Tech.”

Efter försäljningen av aktiemajoriteten kommer de tidigare huvudägarna att vara kvar som minoritetsägare och i sina operativa roller för att utveckla verksamheten vidare. INUstyrs vd, Roger Svensson kommenterar affären ”För oss i INU-gruppen känns affären som ett naturligt steg i vår fortsatta tillväxtresa. Vi är övertygade om att vi i Beijer Tech har hittat rätt strategisk partner för att långsiktigt äga och utveckla bolaget och växa med existerande och nya kunder.”

Beijer Almas vd Henrik Perbeck kommenterar affären ”Beijer Tech fortsätter sin strategi att förvärva bolag i intressanta nischer och detta förvärv utgör en plattform för ett nytt tillväxtområde”.

För ytterligare information:
Vd och koncernchef Beijer Alma Henrik Perbeck, 018-15 71 60
Vd Beijer Tech Staffan Johansson, 070-564 70 29

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag, via Lundgrens Sverige AB, förvärvat aktierna i PA Ventiler AB, baserade i Lindome utanför Göteborg.

PA Ventiler bedriver försäljning av ventiler till framförallt pappers- och cellulosaindustrin, kemisk och petrokemisk industri. Bolaget omsätter cirka 27 Mkr och har en god lönsamhet. 
Beijer Techs vd Staffan Johansson kommenterar affären ”Förvärvet av PA Ventiler är en viktig milstolpe för Affärsområde Flödesteknik och Lundgrens. Bolaget är välskött, nischat och med en mycket stark marknadsposition. Jag är glad över att vi genomfört detta förvärv som passar utmärkt in i vårt Affärsområde Flödesteknik, som består av Lundgrens Sverige, Svebab, Packningar & Plast, Lundgrens Norge.” 

I samband med försäljningen av familjebolaget, tar Fredrik Karlsson över som VD för bolaget och Ulf Karlsson renodlar sin roll till säljchef. Lena Karlsson fortsätter som ekonomiansvarig. 
Fredrik Karlsson kommenterar affären ”För PA Ventiler känns affären som ett naturligt steg i vår fortsatta tillväxtresa. Vi är övertygade om att vi tillsammans med Beijer Tech kommer att stärka vår marknadsposition som leverantör till svensk industri”
Beijer Almas vd Henrik Perbeck kommenterar affären ”Beijer Tech fortsätter sin strategi att förvärva bolag i intressanta nischer och stärker med detta förvärv sin verksamhet inom flödesteknik ytterligare”.

För frågor, tveka inte att höra av er.

Med vänlig hälsning,

Staffan Johansson
VD, Beijer Tech AB

Beijer Tech AB (ägare till Beijer Industri AB) har idag utsett Jörgen Nielsen och Jesper Nielsen till VD i Beijer Industri AB. VD posten har under de senaste två åren hafts av VD för Beijer Tech.
Jörgen och Jesper kommer dela på VD-rollen och bytet sker från idag, 29/1 2020.
Sedan tidigare är Jörgen och Jesper VD för Beijer Techs danska bolag; Preben Z, vilket de kommer fortsätta vara även i framtiden.

Med vänliga hälsningar,

Staffan Johansson
VD, Beijer Tech AB

Staffan Johansson har utsetts till ny vd för Beijer Tech. Han har senast varit vd för Lundgrens som är Beijer Techs största verksamhet samt affärsområdeschef för Flödesteknik. Han ersätter Staffan Andersson som går vidare till en ledande position utanför koncernen.

Staffan Johansson tillträder senast den 1 december. Han är 43 år, civilingenjör och har en gedigen erfarenhet från internationella, industriella verksamheter. Sedan 2016 har han varit vd för Beijer Techs största bolag Lundgrens samt affärsområdeschef för Flödesteknik. Innan dess arbetade Staffan Johansson för Stena Technoworld, där han bland annat var Tysklandschef.

Beijer Tech är specialiserat på industriell handel och tillverkning. Omsättningen 2018 uppgick till 913 Mkr. Verksamheten har på senare år genomgått förändringar, där målet är att öka förädlingsvärdet på produkter och tjänster - både genom att växa organiskt och via förvärv. Åtgärderna har gett påtagliga resultatförbättringar.

 - Avgående vd Staffan Andersson har gjort viktiga insatser i utvecklingen av Beijer Tech. Vi tackar honom för denna tid och önskar honom fortsatt framgång i sin nya roll, säger Henrik Perbeck, vd och koncernchef i Beijer Alma.

Som affärsområdeschef för Flödesteknik har Staffan Johansson redan varit djupt engagerad i den fortgående utvecklingen av Beijer Tech.

- Staffan är en uppskattad ledare som drivit ett framgångsrikt förändringsarbete i bolagets största verksamhet. Därtill har han bidragit till att förvärv som Svebab, Packningar & Plast och Codan knutits till Flödesteknik på ett bra sätt. Därför är han rätt person att leda Beijer Techs fortsatta tillväxtresa.

- Jag ser fram mot att fortsätta utveckla Beijer Techs verksamhet tillsammans med medarbetarna. Och det ska vi göra utifrån vår decentraliserade affärsmodell, som uppmuntrar lokalt affärsmanna-skap och eget ansvarstagande. Detta arbetssätt är framgångsrikt, både i hanteringen av förvärv och i vidareutvecklingen av befintliga verksamheter, säger Staffan Johansson.

För ytterligare information: 
Vd och koncernchef Beijer Alma, Henrik Perbeck, +46 (0)18-15 71 60

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag, via sitt finska dotterbolag Beijer Oy, förvärvat aktierna i KTT Tekniikka Oy.

KTT Tekniikka erbjuder ett brett sortiment av mekaniska transmissionsprodukter samt service för den finska marknaden. Bolaget omsatte EUR 7,5 miljoner 2018 med god lönsamhet och har ett stort antal kunder inom bl.a. papper & massa-, verkstads- och processindustrierna.

Beijer Techs vd Staffan Andersson kommenterar affären ”Förvärvet av KTT Tekniikka stärker Beijer Techs marknadsposition i Finland och etablerar bolaget inom mekanisk transmission som blir ett nytt segment inom vårt affärsområde Industriprodukter.”

Beijer Almas vd Henrik Perbeck kommenterar affären ”Det är mycket glädjande att vi förvärvar detta fina bolag som kompletterar Beijer Techs verksamhet väl och bidrar till fortsatt internationell expansion. Detta är Beijer Techs andra förvärv på kort tid på den finska marknaden och bolaget dubblar därmed sin försäljning och närvaro i Finland.”

Mikko Pekkola, Vd och medgrundare av KTT Tekniikka, kommenterar affären ”Vi är väldigt nöjda med att få Beijer Tech som ny ägare. Vi ser fram emot att tillsammans vidareutveckla bolaget och ytterligare stärka vår marknadsposition.”

För ytterligare information:
Vd Beijer Tech Staffan Andersson, 072-247 47 36
Vd och koncernchef Beijer Alma Henrik Perbeck, 018-15 71 60

Beijer Tech har idag via Lundgrens Sverige AB, ingått avtal om att förvärva aktierna i Codan AS i Norge av norska Albert E. Olsen AS.

Codan AS är en komplett leverantör av slangar, kopplingar och injektionssystem och omsatte NOK 33 miljoner 2018 på den norska marknaden. Utöver grossistförsäljning erbjuder bolaget service och tillverkning av bl.a. kundanpassade stålslangar.

Beijer Techs vd Staffan Andersson kommenterar affären ”Förvärvet av Codan AS är en viktig milstolpe för Affärsområde Flödesteknik där Lundgrens Sverige AB ingår. Genom affären etablerar Lundgrens sig nu på den norska marknaden med sitt breda produktsortiment inom slangar, kopplingar och industrigummi. Tillsammans med Codan AS bildas en ledande nordisk grossistverksamhet med stor utvecklingspotential.”

Beijer Almas vd Henrik Perbeck kommenterar affären ”Beijer Tech visar med detta förvärv på möjligheten att expandera ledande svenska verksamheter internationellt och skapa företag med stark lokal närvaro som kan dra nytta av centrala inköps- och kostnadsfördelar.”

Säljaren Albert E. Olsen AS (AEO) är en rikstäckande leverantör av personlig skyddsutrustning, verktyg och förnödenheter till industrin, byggbranschen och fiskerinäringen. Vd Frode Størdal kommenterar affären ”Vi är mycket glada över att Beijer Tech förvärvar Codan AS. På sikt bygger detta en mycket stark aktör på den norska marknaden och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete mellan AEO och Codan AS genom nya ägaren Lundgrens.”

För ytterligare information:
Vd Beijer Tech Staffan Andersson, 072-247 47 36
Vd och koncernchef Beijer Alma Henrik Perbeck, 018-15 71 60

Beijer Tech har idag ingått avtal om att förvärva aktierna i Encitech Connectors AB i Halmstad.

Bolaget är en svensk tillverkare och distributör av elektronikkomponenter till industrin och omsätter cirka 50 Mkr med god lönsamhet. Hälften av omsättningen kommer från egenutvecklade produkter och 70% går på export till ett tjugotal olika länder.

Beijer Techs vd Staffan Andersson kommenterar affären ”Jag är glad över att vi förvärvat detta lönsamma och välskötta företag med goda tillväxtmöjligheter. Vi ser fram emot att utveckla bolaget ytterligare tillsammans med de tidigare ägarna.”

Beijer Almas vd Henrik Perbeck kommenterar affären ”Beijer Tech visar med detta förvärv på nya möjligheter till lönsam tillväxt. Beijer Tech är en plattform för förvärv och en bra hemvist för bolag inom industriell tillverkning och handel.”

För ytterligare information: 
Vd Beijer Tech Staffan Andersson, 072-247 47 36

Beijer Tech har idag ingått avtal om att förvärva inkråmet i finska Uudenmaan Murskaus.

Bolaget säljer reserv- och slitdelar till stenkrossar och omsätter cirka 2 Miljoner EUR med god lönsamhet.

Beijer Techs vd Staffan Andersson kommenterar affären ” Jag är glad över att vi förvärvat detta lönsamma och välskötta företag med goda tillväxtmöjligheter, som väl kompletterar vår verksamhet i Finland.”

Beijer Almas vd Henrik Perbeck kommenterar affären ”Detta förvärv är ytterligare ett exempel på att Beijer Tech utgör en bra plattform för förvärv och hemvist för bolag inom industriell handel.”

För ytterligare information:
Vd Beijer Tech Staffan Andersson, 072-247 47 36

Beijer Tech har idag ingått avtal om att förvärva Packningar och Plast AB med tillverkning i Norsborg utanför Stockholm.

Övertagande beräknas ske under andra kvartalet 2018.

Bolaget grundades 1984 och är leverantör till svensk industri av packningar, tätningar och plaster.  Omsättningen uppgick 2016 till ca 20 Mkr och bolaget har god lönsamhet samt en bred kundbas.

Beijer Techs vd Staffan Andersson kommenterar affären: ” Jag är glad över att vi förvärvat detta välskötta bolag som passar utmärkt in i vårt affärsområde Flödesteknik och den satsning vi gör där på mer tillverkning och förädling.”

Bertil Person, vd i Beijer Alma: ”Beijer Tech genomför andra förvärvet på kort tid och Packningar och Plast stärker marknadspositionen ytterligare för affärsområde Flödesteknik.”

För ytterligare information:
Vd Beijer Tech Staffan Andersson, 072-247 47 36

Till startsidan