Nyheter

Beijer Tech har idag ingått avtal om att förvärva inkråmet i finska Uudenmaan Murskaus.

Bolaget säljer reserv- och slitdelar till stenkrossar och omsätter cirka 2 Miljoner EUR med god lönsamhet.

Beijer Techs vd Staffan Andersson kommenterar affären ” Jag är glad över att vi förvärvat detta lönsamma och välskötta företag med goda tillväxtmöjligheter, som väl kompletterar vår verksamhet i Finland.”

Beijer Almas vd Henrik Perbeck kommenterar affären ”Detta förvärv är ytterligare ett exempel på att Beijer Tech utgör en bra plattform för förvärv och hemvist för bolag inom industriell handel.”

För ytterligare information:
Vd Beijer Tech Staffan Andersson, 072-247 47 36

Beijer Tech har idag ingått avtal om att förvärva Packningar och Plast AB med tillverkning i Norsborg utanför Stockholm.

Övertagande beräknas ske under andra kvartalet 2018.

Bolaget grundades 1984 och är leverantör till svensk industri av packningar, tätningar och plaster.  Omsättningen uppgick 2016 till ca 20 Mkr och bolaget har god lönsamhet samt en bred kundbas.

Beijer Techs vd Staffan Andersson kommenterar affären: ” Jag är glad över att vi förvärvat detta välskötta bolag som passar utmärkt in i vårt affärsområde Flödesteknik och den satsning vi gör där på mer tillverkning och förädling.”

Bertil Person, vd i Beijer Alma: ”Beijer Tech genomför andra förvärvet på kort tid och Packningar och Plast stärker marknadspositionen ytterligare för affärsområde Flödesteknik.”

För ytterligare information:
Vd Beijer Tech Staffan Andersson, 072-247 47 36

Beijer Tech har idag förvärvat Svenska Brandslangsfabriken AB (Svebab) med tillverkning av brandslang i Skene utanför Göteborg.

Förutom brandslang säljer bolaget kompletterande produkter. Branschen karaktäriseras av mycket höga kvalitetskrav beroende på den extrema och farliga situation som råder vid brandbekämpning. Svebab, som har tillverkat brandslang sedan 1930-talet, är marknadsledande och den enda svenska producenten. Bolagets omsättning uppgår till ca 40 Mkr med god lönsamhet och exportandelen är 20 procent.

Beijer Techs vd Staffan Andersson kommenterar affären: ”Svebab är ett välskött, nischat bolag med en mycket stark marknadsposition. Jag är glad över att vi genomfört detta förvärv som passar utmärkt in i vårt affärsområde Flödesteknik.”

Bertil Person, vd i Beijer Alma: ”Beijer Tech har haft en tuff period med vikande volymer och kostnadsanpassningar. Det är mycket glädjande att vi nu kan ta ett offensivt steg genom förvärvet av detta fina bolag som breddar vårt kunderbjudande.”

För ytterligare information:
Vd Beijer Tech Staffan Andersson, 072-247 47 36

Till startsidan