Nyheter

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag, via sitt finska dotterbolag Beijer Oy, förvärvat aktierna i KTT Tekniikka Oy.

KTT Tekniikka erbjuder ett brett sortiment av mekaniska transmissionsprodukter samt service för den finska marknaden. Bolaget omsatte EUR 7,5 miljoner 2018 med god lönsamhet och har ett stort antal kunder inom bl.a. papper & massa-, verkstads- och processindustrierna.

Beijer Techs vd Staffan Andersson kommenterar affären ”Förvärvet av KTT Tekniikka stärker Beijer Techs marknadsposition i Finland och etablerar bolaget inom mekanisk transmission som blir ett nytt segment inom vårt affärsområde Industriprodukter.”

Beijer Almas vd Henrik Perbeck kommenterar affären ”Det är mycket glädjande att vi förvärvar detta fina bolag som kompletterar Beijer Techs verksamhet väl och bidrar till fortsatt internationell expansion. Detta är Beijer Techs andra förvärv på kort tid på den finska marknaden och bolaget dubblar därmed sin försäljning och närvaro i Finland.”

Mikko Pekkola, Vd och medgrundare av KTT Tekniikka, kommenterar affären ”Vi är väldigt nöjda med att få Beijer Tech som ny ägare. Vi ser fram emot att tillsammans vidareutveckla bolaget och ytterligare stärka vår marknadsposition.”

För ytterligare information:
Vd Beijer Tech Staffan Andersson, 072-247 47 36
Vd och koncernchef Beijer Alma Henrik Perbeck, 018-15 71 60

Beijer Tech har idag via Lundgrens Sverige AB, ingått avtal om att förvärva aktierna i Codan AS i Norge av norska Albert E. Olsen AS.

Codan AS är en komplett leverantör av slangar, kopplingar och injektionssystem och omsatte NOK 33 miljoner 2018 på den norska marknaden. Utöver grossistförsäljning erbjuder bolaget service och tillverkning av bl.a. kundanpassade stålslangar.

Beijer Techs vd Staffan Andersson kommenterar affären ”Förvärvet av Codan AS är en viktig milstolpe för Affärsområde Flödesteknik där Lundgrens Sverige AB ingår. Genom affären etablerar Lundgrens sig nu på den norska marknaden med sitt breda produktsortiment inom slangar, kopplingar och industrigummi. Tillsammans med Codan AS bildas en ledande nordisk grossistverksamhet med stor utvecklingspotential.”

Beijer Almas vd Henrik Perbeck kommenterar affären ”Beijer Tech visar med detta förvärv på möjligheten att expandera ledande svenska verksamheter internationellt och skapa företag med stark lokal närvaro som kan dra nytta av centrala inköps- och kostnadsfördelar.”

Säljaren Albert E. Olsen AS (AEO) är en rikstäckande leverantör av personlig skyddsutrustning, verktyg och förnödenheter till industrin, byggbranschen och fiskerinäringen. Vd Frode Størdal kommenterar affären ”Vi är mycket glada över att Beijer Tech förvärvar Codan AS. På sikt bygger detta en mycket stark aktör på den norska marknaden och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete mellan AEO och Codan AS genom nya ägaren Lundgrens.”

För ytterligare information:
Vd Beijer Tech Staffan Andersson, 072-247 47 36
Vd och koncernchef Beijer Alma Henrik Perbeck, 018-15 71 60

Beijer Tech har idag ingått avtal om att förvärva aktierna i Encitech Connectors AB i Halmstad.

Bolaget är en svensk tillverkare och distributör av elektronikkomponenter till industrin och omsätter cirka 50 Mkr med god lönsamhet. Hälften av omsättningen kommer från egenutvecklade produkter och 70% går på export till ett tjugotal olika länder.

Beijer Techs vd Staffan Andersson kommenterar affären ”Jag är glad över att vi förvärvat detta lönsamma och välskötta företag med goda tillväxtmöjligheter. Vi ser fram emot att utveckla bolaget ytterligare tillsammans med de tidigare ägarna.”

Beijer Almas vd Henrik Perbeck kommenterar affären ”Beijer Tech visar med detta förvärv på nya möjligheter till lönsam tillväxt. Beijer Tech är en plattform för förvärv och en bra hemvist för bolag inom industriell tillverkning och handel.”

För ytterligare information: 
Vd Beijer Tech Staffan Andersson, 072-247 47 36

Beijer Tech har idag ingått avtal om att förvärva inkråmet i finska Uudenmaan Murskaus.

Bolaget säljer reserv- och slitdelar till stenkrossar och omsätter cirka 2 Miljoner EUR med god lönsamhet.

Beijer Techs vd Staffan Andersson kommenterar affären ” Jag är glad över att vi förvärvat detta lönsamma och välskötta företag med goda tillväxtmöjligheter, som väl kompletterar vår verksamhet i Finland.”

Beijer Almas vd Henrik Perbeck kommenterar affären ”Detta förvärv är ytterligare ett exempel på att Beijer Tech utgör en bra plattform för förvärv och hemvist för bolag inom industriell handel.”

För ytterligare information:
Vd Beijer Tech Staffan Andersson, 072-247 47 36

Beijer Tech har idag ingått avtal om att förvärva Packningar och Plast AB med tillverkning i Norsborg utanför Stockholm.

Övertagande beräknas ske under andra kvartalet 2018.

Bolaget grundades 1984 och är leverantör till svensk industri av packningar, tätningar och plaster.  Omsättningen uppgick 2016 till ca 20 Mkr och bolaget har god lönsamhet samt en bred kundbas.

Beijer Techs vd Staffan Andersson kommenterar affären: ” Jag är glad över att vi förvärvat detta välskötta bolag som passar utmärkt in i vårt affärsområde Flödesteknik och den satsning vi gör där på mer tillverkning och förädling.”

Bertil Person, vd i Beijer Alma: ”Beijer Tech genomför andra förvärvet på kort tid och Packningar och Plast stärker marknadspositionen ytterligare för affärsområde Flödesteknik.”

För ytterligare information:
Vd Beijer Tech Staffan Andersson, 072-247 47 36

Beijer Tech har idag förvärvat Svenska Brandslangsfabriken AB (Svebab) med tillverkning av brandslang i Skene utanför Göteborg.

Förutom brandslang säljer bolaget kompletterande produkter. Branschen karaktäriseras av mycket höga kvalitetskrav beroende på den extrema och farliga situation som råder vid brandbekämpning. Svebab, som har tillverkat brandslang sedan 1930-talet, är marknadsledande och den enda svenska producenten. Bolagets omsättning uppgår till ca 40 Mkr med god lönsamhet och exportandelen är 20 procent.

Beijer Techs vd Staffan Andersson kommenterar affären: ”Svebab är ett välskött, nischat bolag med en mycket stark marknadsposition. Jag är glad över att vi genomfört detta förvärv som passar utmärkt in i vårt affärsområde Flödesteknik.”

Bertil Person, vd i Beijer Alma: ”Beijer Tech har haft en tuff period med vikande volymer och kostnadsanpassningar. Det är mycket glädjande att vi nu kan ta ett offensivt steg genom förvärvet av detta fina bolag som breddar vårt kunderbjudande.”

För ytterligare information:
Vd Beijer Tech Staffan Andersson, 072-247 47 36

Till startsidan