Nyheter

Norspray expanderar i Norge

Norspray har idag förvärvat 100% av aktierna i Norserv. Norserv tillhandahåller produkter och service för behandling av ytskikt, exempelvis för passivt brandskydd, UHT-pumpar för borttagning av beläggning mm.

Bolaget är, precis som Norspray, lokaliserat i Stavanger och har 3 anställda. Omsättningen är 6 M NOK. Norspray och Norserv kommer flytta ihop i samma lokaler och genom förvärvet får Norspray tillgång till en serviceavdelning och korsförsäljning.

I februari i år gjordes ytterligare ett förvärv då Norspray förvärvade förvärvade Airex via ett inkråmsavtal. Airex har patent på Heatbox, en luft- och explosionssäker transportväska som säljs till off-shore industrin för sina säkra egenskaper. Genom förvärvet breddar Norspray sitt produktutbud ytterligare.

För ytterligare information:

VD Norspray, Roar Bratene.

Staffan Johansson

VD Beijer Tech

2022-06-01

Beijer Tech har idag förvärvat majoriteten av Mountpac AB, en tillverkare och leverantör av kundanpassade komponenter i olika material.

Mountpac grundades 2001 som ett monterings- och packningsföretag. Genom ett stort kundfokus och lyhördhet har bolaget sedan dess utvecklats till en helhetsleverantör med djupgående kundsamarbeten. Via egen plåttillverkning och en bred leverantörsbas bistår Mountpac sina kunder med allt från enstaka kundanpassade stansdetaljer till komplexa produkter, ofta med ett helhetsansvar från konstruktion till packning och distribution. Mountpac har 16 anställda i Hillerstorp och omsätter cirka 50 Mkr med god lönsamhet.
 
Förvärvet är i linje med Beijer Almas modell för värdeskapande förvärv och Beijer Techs strategi att förvärva lönsamma bolag i attraktiva nischer med god tillväxtpotential och hög förädlingsgrad.
 
”Genom sin kundfokuserade strategi och flexibilitet har Mountpac uppvisat lönsam tillväxt under lång tid och etablerat en långvarig relation med sina kunder. Bolagets nischade karaktär, attraktiva tillväxt och kundnära dialog ligger väl i linje med vår förvärvsstrategi. Jag ser därför fram emot att fortsätta att utveckla Mountpac tillsammans med minoritetsägarna”, säger Staffan Johansson, vd för Beijer Tech.
 
”Vi är glada över att ha fått in Beijer Tech som en långsiktigt industriell ägare. Vi ser framemot att fortsätta växa vår affär i en decentraliserad struktur med stöd av Beijer Techs nätverk, kompetens och förmåga att investera för lönsam tillväxt”, säger Samuel Wärnelöv, vd för Mountpac.
 
I transaktionen förvärvar Beijer Tech 85 procent av aktierna i Mountpac samt 100 procent av aktierna i Mountpac Fastigheter AB. Båda transaktionerna sker med tillträde idag. De tre tidigare ägarna kommer att vara kvar som operativa minoritetsägare efter transaktionen för att fortsätta utveckla bolaget. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv inverkan på Beijer Almas resultat per aktie.

För ytterligare information:

Vd och koncernchef Beijer Alma, Henrik Perbeck, 018-15 71 60

Om Beijer Alma AB

Beijer Alma AB är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable som är en av Europas största tillverkare av specialkabel och Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel och tillverkning i nordiska nischbranscher.
Beijer Alma är noterat på NASDAQ Stockholm Mid Cap-lista.

Bifogade filer

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech förvärvar Mountpac AB

Beijer Tech har idag förvärvat majoriteten av Swedish Microwave AB, en tillverkare av utrustning för satellitkommunikation till den globala professionella marknaden.

Swedish Microwaves (”SMW”) produkter används bland annat inom den marina industrin, jordobservation samt bland satellit- och teleportoperatörer. Produkterna kännetecknas av teknisk komplexitet med höga kvalitetskrav. Bolaget har ett stort fokus på produktutveckling vilket möjliggörs av en hög teknisk kompetens. SMW har 24 anställda i Motala och omsätter cirka 50 Mkr med hög lönsamhet.
Beijer Tech har idag förvärvat majoriteten av Swedish Microwave AB, en tillverkare av utrustning för satellitkommunikation till den globala professionella marknaden.  

Förvärvet är i linje med Beijer Almas modell för värdeskapande förvärv och Beijer Techs strategi att förvärva lönsamma bolag i attraktiva nischer med god tillväxtpotential och hög förädlingsgrad.
 
”Jag är imponerad över den höga tekniska kompetens och starka marknadsposition som SMW har byggt upp. Bolaget är välskött, nischat och ger oss ett nytt produktområde med exponering mot en växande marknad helt i linje med vår aktiva förvärvsstrategi. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med minoritetsägarna och de anställda för att ta bolaget till nästa nivå”, säger Staffan Johansson, Vd för Beijer Tech.
 
”För oss i SMW känns affären som ett naturligt steg i vår fortsatta tillväxtresa. I Beijer Tech får vi en långsiktig industriell ägare och strategisk partner som kan hjälpa oss att ta nästa steg. Vi ser fram emot att tillsammans med Beijer Tech fortsätta växa bolaget med nya och befintliga kunder”, säger Dennis Danielsson, Vd för SMW.
 
I transaktionen förvärvar Beijer Tech 80 procent av aktierna i SMW med tillträde idag. De fyra tidigare ägarna kommer att vara kvar som operativa minoritetsägare efter transaktionen för att fortsätta utveckla bolaget. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv inverkan på Beijer Almas resultat per aktie.

Beijer Alma | Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech förvärvar Swedish Microwave AB

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag tecknat avtal om att förvärva 85,6% av aktierna i Källström Engineering Systems AB (”Källström”). Förvärvet väntas slutföras under det tredje kvartalet 2021.

Källström konstruerar och producerar fyllnings- och blandningsutrustning för korrosiva medel till framför allt den internationella batteriindustrin. Bolaget har en hög teknisk kompetens med närmare 30 års erfarenhet från branschen och ett väletablerat varumärke med långa kundrelationer. Källström omsätter cirka 35 Mkr med god lönsamhet.

Beijer Techs vd, Staffan Johansson, kommenterar affären ”Jag är imponerad över den marknadsposition som Källström lyckats bygga upp med en stor andel internationell försäljning och jag är glad över att vi genomfört detta förvärv. Bolaget är välskött, nischat och ger Beijer Tech ett nytt produktområde i en spännande framtidsbransch.”

Efter transaktionen kommer de tre tidigare ägarna att vara kvar som operativa minoritetsägare för att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med Beijer Tech. I samband med transaktionen har Källströms vd, Anders Källström, valt att ta sig an en ny roll som teknisk chef och lämnar samtidigt över vd-rollen till bolagets nuvarande konstruktionschef, Jim Sandberg. Bolagets tredje delägare, Bo Johansson, kommer att fortsätta i sin nuvarande roll som försäljningschef.

Anders Källström kommenterar affären ”Vi ser framemot att fortsätta utveckla vår verksamhet tillsammans med Beijer Tech. Vi är övertygade om att vi i Beijer Tech har hittat rätt strategisk partner för bolagets långsiktiga utveckling och framtida tillväxtresa.”

Beijer Almas vd, Henrik Perbeck, kommenterar affären ”Genom förvärvet av Källström fortsätter Beijer Tech sin strategi att förvärva bra bolag i spännande nischer med en allt högre förädlingsgrad.”

För ytterligare information:
Vd och koncernchef Beijer Alma Henrik Perbeck, 018-15 71 60
Vd Beijer Tech Staffan Johansson, 070 564 70 29
Ladda ner rapporten

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag förvärvat 100% av aktierna i Noxon AB från MVI.

Noxon tillhandahåller dekantercentrifuger, polymermaskiner, styrsystem och kompletterande service för vattenrening inom en mängd applikationer. Kunderna återfinns framför allt inom kommunala avloppsreningsverk men även i andra industrier såsom fiskeindustrin, återvinning, kemiska industrier, pappersindustri och olja & gas. Huvudmarknader är Sverige, Finland, Norge och Polen. Bolaget har 38 anställda och omsätter cirka 70 Mkr med god lönsamhet. Noxon kommer ingå i Beijer Techs affärsområde Flödesteknik.

Beijer Techs vd Staffan Johansson kommenterar affären ”Genom förvärvet av Noxon fortsätter vi vår satsning inom Flödesteknik med nya produkter och kundsegment såsom vattenreningsverk. Bolaget har en attraktiv mix av maskinförsäljning och eftermarknad med en stark marknadsposition i Norden inom sin nisch.”

Noxons vd, Jens Johansson kommenterar affären ”För oss i Noxon känns det inspirerande att samarbeta med Beijer Tech som industriell ägare för att utveckla bolaget framöver.”

MVIs Partner, Stefan Karlsson, kommenterar affären ”MVI är stolta över den utveckling som Noxon haft under den tid som MVI ägt bolaget. Vi bedömer att Beijer Tech är helt rätt ägare för bolagets framtida utveckling.”

Beijer Almas vd Henrik Perbeck kommenterar affären ”Beijer Techs fortsätter sin strategi att förvärva bra bolag inom affärsområdet Flödesteknik med en allt ökad förädlingsgrad”.

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag ingått avtal om att förvärva 75%
av aktierna i Novosystems AB, Novosystems Östergötland AB och
Novosystems Småland AB.

Novosystems är verksamma inom fastighetsautomation och erbjuder energieffektiva
lösningar för offentliga och privata kunder i Sverige. Genom systemintegration och
samordning fokuserar företaget på helhetslösningar för inomhusmiljö, främst i
kommersiella och specialfastigheter. Bolagsgruppen omsätter cirka 50 Mkr med god
lönsamhet. Novosystems kommer operativt ingå i Beijer Techs dotterbolag INUstyr,
för att bilda en starkare aktör på svenska marknaden.

Beijer Techs vd Staffan Johansson kommenterar affären ”Förvärvet av Novosystems
är viktigt för Beijer Tech i vårt mål om att växa vidare inom fastighetsautomation.
Bolaget är välskött och nischat med en mycket stark marknadsposition. Jag är glad
över att vi genomfört detta förvärv och kan växa detta spännande område inom
Beijer Tech.”

Efter försäljningen av aktiemajoriteten kommer de tidigare ägarna att vara kvar som
minoritetsägare och i sina operativa roller utveckla verksamheten vidare tillsammans
med INU gruppen. Novosystems styrelseordförande, Magnus Larsson kommenterar
affären ”För oss i Novosystems känns affären som det rätta steget i vår fortsatta
tillväxtresa. Vi är övertygade om att vi med Beijer Tech och INU har hittat rätt partner
för att utveckla bolaget med existerande och nya kunder.”
INUstyrs vd, Anders Eriksson, kommenterar affären ”Med Novosystems som
systerbolag har vi möjlighet att bredda vårt kunderbjudande ännu mer, både sett till
geografisk spridning och kompetens.”

Beijer Almas vd Henrik Perbeck kommenterar affären ”Beijer Tech fortsätter sin
strategi att förvärva bolag i intressanta nischer och expanderar nu inom ett
tillväxtområde.”

Mikko Karhu har utnämnts till Verkställande Direktör i KTT Tekniikka Oy. Mikko Karhu har jobbat på KTT Tekniikka sedan 1.10.2019 som COO. Innan Mikko Karhu kom till KTT har han innehaft olika chefspositioner inom industriellt underhåll.

Mikko Karhu ersätter den tidigare VDn och ägare av KTT Tekniikka Oy, Mikko Pekkola. Mikko Pekkola fortsätter i bolagets som Sälj- och Affärsutvecklingschef.

KTT Tekniikka är ett bolag som specialiserat sig på produkter och underhåll av mekaniska transmissionsprodukter inom finska industrin. Bolagets omsättning 2019 var ca. 7,7 m€ och antalet anställda är ca. 50 personer.

 

Michael Ahlgren har utnämnts till Verkställande Direktör i Encitech Connectors AB från 1a mars 2021. Michael har en bred industriell bakgrund med teknik och ledarskap och är utbildad civilingenjör.

Michael Ahlgren ersätter den tidigare VDn och ägaren Henrik Olsen som nu går i pension.

Fredrik Hedman har utsetts till ny VD för Lundgrens Sverige AB.
Lundgrens Sverige är Beijer Techs största verksamhet med en omsättning på ca 360 MSEK.
Fredrik har en gedigen och lång karriär inom Lundgrens där han tidigare har arbetat som bl.a. försäljningschef och platschef. Han ersätter Staffan Johansson som nu är VD för Beijer Tech koncernen.

Fredrik tillträder som VD 1/1 2021.

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag ingått avtal om att förvärva 75% av aktierna i INUinvest AB, bestående av INUstyr med systerbolag.

INUstyr är verksamma inom fastighetsautomation och erbjuder energieffektiva lösningar för offentliga och privata kunder i Sverige. Genom systemintegration och samordning fokuserar företaget på helhetslösningar för inomhusmiljö - främst i kommersiella och specialfastigheter. Bolagsgruppen omsätter cirka 110 Mkr med god lönsamhet.

Beijer Techs vd Staffan Johansson kommenterar affären ”Förvärvet av INUstyr är en viktig milstolpe för Beijer Tech. Bolaget är välskött, nischat och med en mycket stark marknadsposition. Jag är glad över att vi genomfört detta förvärv som vi ser som ett nytt spännande område inom Beijer Tech.”

Efter försäljningen av aktiemajoriteten kommer de tidigare huvudägarna att vara kvar som minoritetsägare och i sina operativa roller för att utveckla verksamheten vidare. INUstyrs vd, Roger Svensson kommenterar affären ”För oss i INU-gruppen känns affären som ett naturligt steg i vår fortsatta tillväxtresa. Vi är övertygade om att vi i Beijer Tech har hittat rätt strategisk partner för att långsiktigt äga och utveckla bolaget och växa med existerande och nya kunder.”

Beijer Almas vd Henrik Perbeck kommenterar affären ”Beijer Tech fortsätter sin strategi att förvärva bolag i intressanta nischer och detta förvärv utgör en plattform för ett nytt tillväxtområde”.

För ytterligare information:
Vd och koncernchef Beijer Alma Henrik Perbeck, 018-15 71 60
Vd Beijer Tech Staffan Johansson, 070-564 70 29

Till startsidan